main-pic
pas-grey

חברת SecuriTeach בע"מ וחברת חלון לערב פועלות תחת הנהלה משותפת

החברה מאגדת מומחי ידע מן המעלה הראשונה, מהם: יוצאי מערכת הביטחון, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בכירים. בחברה יוצאי שירות הביטחון הכללי, בעלי ניסיון מקצועי עשיר רב שנים במגזר הערבי והמוסלמי, המשלבים שליטה בשפה הערבית הספרותית והמדוברת, ידע מעמיק במסורת, דת, אורחות – חיים ודפוסי התנהגות של האוכלוסייה הערבית והמוסלמית.
אנו מציעים פעילויות ייחודיות להכרת החברה הערבית והמוסלמית ולשיפור המגע, בהתאמה לפעילותו וצרכיו הייחודיים של כל לקוח. ההדרכות מתבצעות בכיתת הלימוד, סיורים, סימולציות ותרגילים בשטח ומקנות ידע רב לצד כלי עבודה פרקטיים יישומיים.

החברה הינה ספק משרד הביטחון, ספק משטרת ישראל, וספק  למשרד ההגנה ההולנדי והאמריקאי.

pas-grey
pic-main2

שירותים נוספים

בין השירותים שאנו מציעים: תרגום, סקרי דעת קהל במגזר, ייעוץ וסיוע בפרסום, תרגום אתרי אינטרנט, לקוח סמוי, החזר חובות במגזר ועוד.

shaking

פעילות עסקית בעולם הערבי

בשל הידע הרב והקשרים הרבים שרכשנו במהלך השנים, יש ביכולתנו לקשר ולעזור בתחומים שונים הקשורים לפעילות עסקית.

%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99

מגזר צבאי-בטחוני

החברה מציעה הכשרה ייחודית העוסקת בנקודות חיכוך ומגע שבין כוחות בטחון לאוכלוסיה אזרחית ומאפשרת מיצוי והפקת מודיעין טקטי עדכני.

lecture

מגזר אזרחי-עסקי

אנו מציעים כלים לטיוב המגע עם המגזר והעולם הערבי, המתבססים על היכרות מעמיקה וניסיון ייחודי של שנות פעילות רבות בארץ ובחו"ל.

pas-grey
%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8%d7%aa

הדרכות מקצועיות ייחודיות המקנות ידע מעשי במגע עם המגזר הערבי:


לסגל בתי סוהר ומתקני מעצר ביטחוניים ופליליים הדרכות לטיוב המגע המודיעיני והמבצעי עם אוכלוסיית הכלואים והעצורים, ובעת ביקורי קרובים | לסגלי רפואה שיפור מערכות יחסים בין-דתיות פנים ארגוניות, וטיוב הקשר עם המטופל הערבי ובני משפחתו | לאנשי תקשורת כלים לשיפור הקשר והמגע עם גורמים בעולם הערבי, על בסיס הכרת אורחות חיים, תרבות, דת, מנהגים  ו"רגישויות". הכרת מאפייני קבוצות אוכלוסין בחברה המוסלמית, הבנת סיטואציות ייחודיות ושיפור האינטראקציה הבין-אישית בעולם המוסלמי | לחברות עסקיות מיקוד יכולות בתחומי שיווק, פרסום, מכירה, ומתן שירות לאוכלוסיה ערבית | לכוחות בטחון, אבטחה וגורמי ממשל במעברי גבול (יבשתי, ימי, אווירי) הכרת סימנים מחשידים על בסיס התנהגותי-תרבותי, הכרת ההתאמות הנדרשות בביצוע תשאולים ותחקורים | יחידות מיוחדות (צבא, משטרה, גופי בטחון) טיוב המגע השוטף והמבצעי עם אוכלוסיה ערבית ומוסלמית, דרך הכרת הבדלי הדת, השפה, התרבות, אורחות החיים ודפוסי החשיבה. ההדרכה כוללת מרכיב עיוני ומרכיב פעיל בשטחי האימונים

pas-grey